Trung tâm có chính sách học thử 2 buổi miễn phí, giúp phụ huynh yên tâm về chất lượng dạy và học của Gia Sư Đông Phương.

Học Phí Tham Khảo

BẢNG HỌC PHÍ THAM KHẢO – GIA SƯ ĐÔNG PHƯƠNG

Bảng Học Phí Học Gia Sư Theo Tháng, Tuần Học 3 buổi :

(Sinh Viên: 2h/buổi, Giáo Viên: 1,5h/buổi, Năng Khiếu: 1h/buổi, Tin Học: 1h30p/buổi)
Một số lớp đặt biệt, luyện thi,… sẽ có học phí thay đổi theo từng lớp.

Lớp Sinh Viên Giáo viên
Cấp 1 1.200.000 2.100.000
Cấp 2 1.400.000 2.400.000
Cấp 3 1.800.000 2.700.000
Ngoại Ngữ 1.800.000 2.700.000
Tin Học 1.800.000 2.700.000
Năng Khiếu 1.800.000 2.700.000
Học Phí Tham Khảo
5 (100%) 1 vote