Trung tâm có chính sách học thử 2 buổi miễn phí, giúp phụ huynh yên tâm về chất lượng dạy và học của Gia Sư Đông Phương.

Lớp Hiện Có

Mã Lớp: 85-205 (Cần gấp)

Trình độ: Lớp 9
Số buổi: 3 buổi / tuần
Thời gian học: Các tối T3,T5,T7 hàng tuần
Địa chỉ: Phố đi bộ, P1, Q2, TP.HCM
Mức lương: 2,7 triệu +
Yêu cầu: Gia sư nữ / Tốt nghiệp ĐH
Liên hệ nhận lớp: Nhắn tin về 0906 864 860 nội dung: TÊN + TUỔI + SĐT + Mã số lớp (MSL) muốn nhận. Thông tin nào còn phù hợp yêu cầu, trung tâm sẽ alo lại các bạn. Xin cảm ơn !

Tình trạng: Chưa giao

Mã Lớp: 85-205 (Cần gấp)

Trình độ: Lớp 9
Số buổi: 3 buổi / tuần
Thời gian học: Các tối T3,T5,T7 hàng tuần
Địa chỉ: Phố đi bộ, P1, Q2, TP.HCM
Mức lương: 2,7 triệu +
Yêu cầu: Gia sư nữ / Tốt nghiệp ĐH
Liên hệ nhận lớp: Nhắn tin về 0906 864 860 nội dung: TÊN + TUỔI + SĐT + Mã số lớp (MSL) muốn nhận. Thông tin nào còn phù hợp yêu cầu, trung tâm sẽ alo lại các bạn. Xin cảm ơn !

Tình trạng: Chưa giao

Mã Lớp: 85-205 (Cần gấp)

Trình độ: Lớp 9
Số buổi: 3 buổi / tuần
Thời gian học: Các tối T3,T5,T7 hàng tuần
Địa chỉ: Phố đi bộ, P1, Q2, TP.HCM
Mức lương: 2,7 triệu +
Yêu cầu: Gia sư nữ / Tốt nghiệp ĐH
Liên hệ nhận lớp: Nhắn tin về 0906 864 860 nội dung: TÊN + TUỔI + SĐT + Mã số lớp (MSL) muốn nhận. Thông tin nào còn phù hợp yêu cầu, trung tâm sẽ alo lại các bạn. Xin cảm ơn !

Tình trạng: Chưa giao

Mã Lớp: 85-205 (Cần gấp)

Trình độ: Lớp 9
Số buổi: 3 buổi / tuần
Thời gian học: Các tối T3,T5,T7 hàng tuần
Địa chỉ: Phố đi bộ, P1, Q2, TP.HCM
Mức lương: 2,7 triệu +
Yêu cầu: Gia sư nữ / Tốt nghiệp ĐH
Liên hệ nhận lớp: Nhắn tin về 0906 864 860 nội dung: TÊN + TUỔI + SĐT + Mã số lớp (MSL) muốn nhận. Thông tin nào còn phù hợp yêu cầu, trung tâm sẽ alo lại các bạn. Xin cảm ơn !

Tình trạng: Chưa giao

Mã Lớp: 85-205 (Cần gấp)

Trình độ: Lớp 9
Số buổi: 3 buổi / tuần
Thời gian học: Các tối T3,T5,T7 hàng tuần
Địa chỉ: Phố đi bộ, P1, Q2, TP.HCM
Mức lương: 2,7 triệu +
Yêu cầu: Gia sư nữ / Tốt nghiệp ĐH
Liên hệ nhận lớp: Nhắn tin về 0906 864 860 nội dung: TÊN + TUỔI + SĐT + Mã số lớp (MSL) muốn nhận. Thông tin nào còn phù hợp yêu cầu, trung tâm sẽ alo lại các bạn. Xin cảm ơn !

Tình trạng: Chưa giao

Mã Lớp: 85-205 (Cần gấp)

Trình độ: Lớp 9
Số buổi: 3 buổi / tuần
Thời gian học: Các tối T3,T5,T7 hàng tuần
Địa chỉ: Phố đi bộ, P1, Q2, TP.HCM
Mức lương: 2,7 triệu +
Yêu cầu: Gia sư nữ / Tốt nghiệp ĐH
Liên hệ nhận lớp: Nhắn tin về 0906 864 860 nội dung: TÊN + TUỔI + SĐT + Mã số lớp (MSL) muốn nhận. Thông tin nào còn phù hợp yêu cầu, trung tâm sẽ alo lại các bạn. Xin cảm ơn !

Tình trạng: Chưa giao

Mã Lớp: 85-205 (Cần gấp)

Trình độ: Lớp 9
Số buổi: 3 buổi / tuần
Thời gian học: Các tối T3,T5,T7 hàng tuần
Địa chỉ: Phố đi bộ, P1, Q2, TP.HCM
Mức lương: 2,7 triệu +
Yêu cầu: Gia sư nữ / Tốt nghiệp ĐH
Liên hệ nhận lớp: Nhắn tin về 0906 864 860 nội dung: TÊN + TUỔI + SĐT + Mã số lớp (MSL) muốn nhận. Thông tin nào còn phù hợp yêu cầu, trung tâm sẽ alo lại các bạn. Xin cảm ơn !

Tình trạng: Chưa giao

Mã Lớp: 85-205 (Cần gấp)

Trình độ: Lớp 9
Số buổi: 3 buổi / tuần
Thời gian học: Các tối T3,T5,T7 hàng tuần
Địa chỉ: Phố đi bộ, P1, Q2, TP.HCM
Mức lương: 2,7 triệu +
Yêu cầu: Gia sư nữ / Tốt nghiệp ĐH
Liên hệ nhận lớp: Nhắn tin về 0906 864 860 nội dung: TÊN + TUỔI + SĐT + Mã số lớp (MSL) muốn nhận. Thông tin nào còn phù hợp yêu cầu, trung tâm sẽ alo lại các bạn. Xin cảm ơn !

Tình trạng: Chưa giao

Lớp Hiện Có
4.3 (86.67%) 3 votes